Stortinget Og Statsraadet: 1814-1914. B. 2 D. 1 : De Enkelte Storting Og Statsraader 1814-1885

trends
JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0500
external links